Què comprèn la mediació familiar i la mediació civil?

La mediació familiar comprèn:

A) Les matèries regulades pel Codi Civil de Catalunya que en situacions de nul.litat matrimonial, separació o divorci hagin de ser acordades en el corresponent conveni regulador.

B) Els acords a assolir per les parelles estables en trencar la convivència.

C) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

D) Els elements de naturalesa dispositiva en matèria de filiació, adopció i acollida.

E) Els conflictes derivats de l´exercici de la potestat parental i del règim i forma d´exercici de la custòdia dels fills.

F) Els conflictes relatius a la comunicació i relació entre progenitors, descendents, avis, néts i altres parents i persones de l´àmbit familiar.

G) Els conflictes relatius a l´obligació d´aliments entre parents.

H) Els conflictes sobre la cura de les persones grans o dependents amb les quals hi hagi una relació de parentiu.

I) Les matèries que siguin objecte d´acord pels interessats en les situacions de crisis familiars, si el supòsit presenta cincles amb més d´un ordenament jurídic.

J) Els conflictes familiars entre persones de nacionalitat espanyola i persones d´altres nacionalitats residents a l´Estat espanyol.

K) Els conflictes familiars entre persones de la mateixa nacionalitat però diferent de l´espanyola residents a l´Estat espanyol.

L) Els conflictes familiars entre persones de diferents nacionalitats diferents a l´espanyola residents a l´Estat espanyol.

M) Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de familia.

N) La liquidació de béns en situació de comunitat entre les membres d´una familia.

O) Les qüestions relacionals derivades de la successió d´una persona.

P) Els conflictes sorgits en les relacions convivencials d´ajuda mútua.

Q) Els aspectes convivencials en els acolliments de persones grans, així com en els conflictes per a l´elecció de tutors, l´establiment del règim de visites a les persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de l´exercici de la tutela o de la guarda de fet.

R) Els conflictes de relació entre persones sorgits en  el si de l´empresa familiar.

S) Qualsevol altre conflicte en l´àmbit del dret de la persona i de la familia susceptible de ser plantejat judicialment.

La mediació civil comprèn:

A) Particions o divisió de béns comuns.

B) Reclamacions entre familiars.

C) Relacions de veïnatge, immissions, mitjanera, servituds.

D) Propietat horitzontal.

E) Comunitats de béns.

F) Relació entre partícips i/o òrgans d´administració de societats.

G) Ruptura de relacions de col-laboració empresarial (franquícies, agència, distribució…).

H) Derivades del contracte d´assegurança.

I) Reclamacions de consumidors davant de l´empresari.

J) Possibles accions de repetició.

K) Incompliments contractuals a conseqüència d´accions danyoses de tercers.

L) Reclamacions enfront d´empreses insolvents.

M) Diverses reclamacions davant d´una mateixa persona o conjunt de persones.

N) Execucions hipotecàries.

O) Execucions en general.

P) Responsabilitat civil per noves construccions (LOE).

Q) Dret a l´honor, la intimitat o pròpia imatge.

R) Responsabilitat civil extracontractual.

S) Responsabilitat civil professional.

Comparteix >>

Política de privacitat

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar